(889)

11.10.2016 19:26

(889) "Vrtulník je vysoce komplexní a pozoruhodný stroj, který se stal nepostradatelným dopravním prostředkem a a ukázal se jako nedocenitelný jak v civilním, tak ve vojenském prostředí, stejně jako pro paravojenské účely, jako je práce pro policii, záchrannou službu nebo řízení letového provozu."
— Giorgio Apostolo