88. Žádám o přednost na přistání!

26.09.2011 21:00

‎88. Konverzace pilota malého soukromého letadla s řídící věží: 
Letadlo: "Věži, žádám o přednost na přistání." 
Věž: "Opravdu jste v tak naléhavé situaci?"
Letadlo: "Je "tati, já fakt musím!" naléhavá situace?"
Věž: "Rozumím. Přednostní přistání povoleno."