876. Jak pluje letadlo

15.04.2016 21:02

V první třídě sedí mimo jiné dvojice pilotů mimo službu. Piloti si se zájmem prohlížejí bezpečnostní manuál a nakonec se začnou nepokrytě chechtat. Jeden z cestující se zvědavě ptá, cože je tak pobavilo...
Piloti mu ukážou stránku s nákresem nouzové evakuace při přistání na vodu, kde letadlo klidně pluje na mořské hladině... "No a co vás na tom tak pobavilo?"
"Víte, pane, tohle letadlo pluje asi tak dobře, jako loď létá."