(874) Chraňme tu krásu

12.04.2016 22:12

"Když jsem kroužil kolem země ve své lodi, žasl jsem nad nádherou naší planety. Lidé celého světa, chraňme a obohacujme tu krásu, nezničme ji."
— Jurij Gagarin