872. Tomu se mi nechce věřit

07.04.2016 20:59

Věž: "XXX, je váš squawk kód opravdu 7046?"
XXX: "Ano, pane."
Věž: "Tomu se mi nechce moc věřit. To byste pak měli výšku mínus devadesát stop..."