860. Udělejte okruh

14.03.2016 18:20

XXX: "Věži, tady Cessna XXX." 

Věž: "Dobrý den, XXX, jaké máte záměry?" 

XXX: "Věži, XXX, jsem sedm mil severně od letiště, žádám o povolení k přistání. Řídící pilot je pilot ve výcviku." 

Věž: "Rozumím, XXXX. Udělejte levý okruh, vyčistím vám mezitím prostor."