(848) Fyzická forma fantazie

20.02.2016 20:05

"Helikoptéra je důkazem toho, jak může lidská fantazie nabýt fyzické formy."

— Howard A.  Wheeler