(843) Život je jako řízení letadla

10.02.2016 19:59

"Život je jako řízení letadla ve vzduchu. Zkomplikuje se, když se do něj pokusíte moc zasahovat."

— anonymní letecké moudro