(82) Nedovol strachu...

08.05.2012 21:00

"Nedovol, aby ti strach z pádu znemožnil vnímat radost z létání." 

— Lane Wallace, 
americký pilot, spisovatel a dobrodruh