(800) Dvě formy letadla

16.11.2015 21:00

"Přišel jsem na to, že každé letadlo existuje ve dvou životních formách. Objektivní rámec, ocel a nosníky, tvoří jedno letadlo. Ale jeho subjektivní forma, letadlo, s nímž sdílíme jeho dobrodružství a navazujeme pevné osobní pouto, je docela jiný stroj. Je naší živou minulostí, je tak skutečně náš jako sama myšlenka. Není možné ji prodat."
— Richard Bach (z knihy Dar křídel)