80. Vy jste ještě nikdy neletěl do Frankfurtu?

18.09.2011 21:00

Dispečeři z řídící věže ve Frankfurtu jsou velmi vytížení a proto bývají často velmi nepříjemní a neochotní. Očekávají, že piloti nebudou zdržovat provoz a že na své místo trefí sami, bez jejich pomoci. Následující dialog proběhl mezi dispečerem a pilotem letadla British Airways:
206: "Věži, tady Speedbird 206, mimo hlavní ranvej."
Věž: "Guten Morgen, pojíždějte k vaší bráně."
Letadlo najede na hlavní pojezdovou dráhu a zastaví.
Věž: "Speedbirde, vy nevíte, kam máte jet?"
206: "Vydržte, hledám bránu."
Věž (ostře ironicky): "Speedbirde, vy jste ještě nikdy neletěl do Frankfurtu?"
206 (s ledovým klidem): "Jo, ve čtyřicátém čtvrtém, ale to jsme jen něco shazovali a nezastavovali jsme..."