(793) Dva druhy cestujících

02.11.2015 21:00

 "Cestujeme-li letadlem, poznáváme dva druhy cestujících. Jedni od první chvíle letu sledují vše, co se kolem nich děje, hlavně pak pozorují všechno v kabině, viditelné měřicí přístroje, výškoměr apod. Snaží se navázat rozhovor buď se spolucestujícím, nebo s některým šlenem posádky a uplatnit své "dobré rady" pilotovi a radiotelefonistovi. Druzí ihned po nasedání do letadla vytáhnou noviny nebo nějakou knihu a čtou, jako by byli placeni za počet přečtených řádků za hodinu. Jsou to lidé zvyklí cestování vlakem i letadlem. Ovšem mnozí z nich zdánlivým nezájmem o let předstírají duševní rovnováhu, třebaže nejsou tak klidní, jakými se zdají."
― Walter Recht (z knihy J. a P. Engliše Letadlem kolem světa)