792. Je to ku*va!

30.10.2015 21:00

Letí takhle letadlo na dlouhé, nově zavedené lince. Let probíhá normálně až do momentu, kdy se v pilotní kabině začnou postupně rozsvěcovat varovné kontrolky motorů. Pilotům již začíná docházet vážnost vzniklé situace. Jeden z nich zavolá letušku, a sdělí jí: "Máme poruchu motorů. Klesáme a za pár minut se ocitneme na zemi někde v pustině. Naše šance nejsou vysoké. Jděte prosím do kabiny cestujících a nějak šetrně je připravte na vzniklou situaci. Hlavní je, aby nedělali paniku a zůstali na svých místech."

Letuška se zamyslí, co by mohla udělat. Pak vejde do kabiny a požádá o pozornost. Poté užaslým cestujícím oznámí, že pro novou linku připravila společnost jako zvláštní pozonost také striptýzové představení. Nato se začne ladně vlnit v uličkách mezi sedadly a přitom pomalu odkládá jednu část oděvu za druhou. Nálada v kabině postupně přechází z počátečního ohromení přes příjemné uvolnění až k nefalšovanému veselí. Nikoho ani nenapadne podívat se z okénka, žádné oči nezpozorují zvolna se přibližující zemi. Nálada postupně graduje, představení se blíží ke svému vrcholu. Cestující, povětšinou obchodníci v nejlepších letech, s nadlidským úsilím udržují zbytky sebeovládání. Letuška, nyní již pouze v kalhotkách, sdělí pasažérům jen jaksi mimochodem, že až si sundá poslední kousek oděvu, letadlo tvrdě přistane v nehostinné krajině. Rozjaření cestující to přijmou jako další dobrý fór a bouřlivě povzbuzují letušku k finále striptýzu. Jakmile je letuška zcela nahá, letadlo se za příšerného skřípění dotkne země. Následuje série prudkých nárazů. Za ohlušujícího rachotu se utrhnou motory, obě křídla i kormidlo. Konečně se letadlo zastaví.

V nastalém hrozivém tichu se zničehonic ozve hlasité láteření jakéhosi zpola očouzeného chlapíka, drápajícího se s námahou ven z trosek letadla: "Kurva! Je to kurva!! Já vám přece říkal, že je to kurva!" Po krátké odmlce se zlostně rozhlédne po té spoušti kolem sebe a dodá: "A ty její fóry, ty jsou fakt kurevský!"