(788) Řev proudových motorů

23.10.2015 21:00

  "Řev proudových motorů sílí až do burácivého crescenda po všech ranvejích světa. Každou vteřinu, tu či onde, právě nějaké letadlo dosedá a zpod spálených pneumatik se vyvalí obláček dýmu, a jiné se zvedá do vzduchu a nechává za sebou brázdu horkých spalin. Nějakému zvědavému oku z vesmíru by Země mohla připadat jako obrovský kolotoč, po kterém kolem dokola poskakují místo malovaných koníčků letadla, nahoru a dolů, nahoru a dolů."
— David Lodge, britský spisovatel