785. Jen se tak poflakovat...

16.10.2015 21:00

XXX: "Věži, máme výšku 4500, VFR let, vyhlídkový let s cestujícími, budeme se poflakovat nad městem a okolím asi dalších deset minut. Sledujte nás na radaru, ano?"
Věž: "XXX, rozumím, mám vás na radaru, 4500, vyhlídkový let. Ale jste si vědom toho, že místní městská vyhláška poflakování na veřejnosti zakazuje?"