775. Padá letadlo!

26.09.2015 21:00

"Koukej, padá letadlo - něco si přej!"
"Pane Bože, prosím tě, ať v něm nejsem!"