758. Looking for the bear

23.08.2015 09:05

758. Zase jednou jeden nepřeložitelný: 
TWR: "XXX, turn right on Hotel, taxi to parking. Bear left, disabled aircraft on the right."
XXX: "Roger, I have the disabled aircraft in sight, looking for the bear."

* * *

Angličtina má stejný výraz "bear" pro "točit, zatočit" a "medvěd". Takže: "XXX, točte vpravo na pojezdovou dráhu Hotel a pojíždějte na parkovací místo. Tam zatočte vlevo, vpravo je nepojízdné letadlo." 
XXX: "Rozumím, to nepojízdné letadlo vidím a hledám toho medvěda."