72. Nezbytná lékařská pomoc

10.09.2011 21:00

Uprostřed klidného letu se z pilotní kabiny ozve: "Je na palubě lékař?" 

Jeden cestující okamžitě vyskočí a rozběhne se dopředu. "Ano, co potřebujete?" 

"Oční choroba na pět a končí na L..."