(655) Jenom blázni...

19.03.2015 21:00

"Jenom blázni vyskakují ze zdravého letadla." 
― neanonymní letecké moudro (J. Šaur)