642. Z leteckého slovníku: Obrat o 180°

16.09.2014 21:00

Z leteckého slovníku: Obrat o 180°: V některých případech velice obtížný manévr. Obtížnost manévru je přímo úměrná velikosti pilotova ega.