(640) Vzdušný úder

24.02.2015 21:00

"Vzdušný úder by měl zasáhnout mozek, ne kousek po kousku ničit tělo nepřítele."
— J. F. C. Fuller, britský generál