(632) V hangáru nebo na letišti

12.02.2015 21:00

  "Když jsem v hangáru nebo na letišti nebo v letadle, mám respekt. A to je to nejlepší z celého dne." 
― Gordon Bethune