(627) Úsudky a zkušenosti

05.02.2015 21:00

"V letectví se správné úsudky dělají na základě zkušeností. Zkušenosti bohužel vznikají ze špatných úsudků."
― anonymní letecké moudro