(621) Pravidlo nočního létání

27.01.2015 21:00

"Pravidlo č. 1 nočního létání: Pamatuj si, že letadlo neví, že je tma." 
― anonymní letecké moudro