(615) Zodpovědnost pilota

18.01.2015 21:00
"Je čistě na zodpovědnosti pilota, aby nikdy nedovolil žádné věci dotknout se jeho letadla." 
― anonymní letecké moudro