587. Malý a velký

18.04.2014 21:00

Malý, drobný chlapík se usadí na svém místě u okénka a vzápětí se vedle něj posadí chlap velký, hřmotný, tlustý. Okamžitě po startu rozměrný chlap tvrdě usne. Malému cestujícímu u okna se po chvíli letu udělá špatně a chce si dojít na toaletu, jenže zrovna když se snaží přelézt velkého spícího muže, letadlo se zakymácí a drobný chlapík velkého spáče kompletně pozvrací. Pak se mu samozřejmě udělá lépe, takže si sedne zpátky. Za chvíli se rozměrný cestující probudí, rozhlédne se a vidí - celý je pozvracený. A malý chlapík u okna se na něj starostlivě podívá: "Už je vám lépe?"