542. Caution, waterfall!

18.01.2014 21:00

TWR: "XXX, cleared for approach. Caution: waterfall in the area." 

XXX: "Please, say again." 

TWR: "Cleared for approach. Caution: waterfall in the area."

XXX: "Eh, cleared for approach, roger. But what did you mean by the waterfall caution?" 

TWR: "You know, waterfall. Ducks and geese... waterfowl."

* * *

Vtip staví na podobné výslovnosti anglického waterfall a waterfowl, což v češtině nereprodukujete. Ale smysl je asi následující:
Věž: "XXX, přiblížení povoleno. Pozor, v oblasti jsou vodopády!" 
XXX: "Cože? Opakujte, prosím." 
Věž: "Přiblížení povoleno. Pozor, v oblasti jsou vodopády!"
XXX: "Rozumím, přiblížení povoleno. Ale co myslíte těmi vodopády?" 
Věž: "No víte co, vodopády. Kachny a husy... vodní ptáci."