531. Z leteckého slovníku: ŘLP

27.12.2013 21:00
Z leteckého slovníku: 
Řízení letového provozu - hra, které se věnují piloti a řídící letového provozu. Hra nemá žádná pravidla a ani jedna strana přesně neví, jak ji hrát. Hlavním cílem je znemožnit cestujícím, aby se včas dostali do cíle nebo aby stihli navazující lety.