(515) Dobrý pilot

21.08.2014 21:00

"Dobrý pilot je pilot v důchodu."
— anonymní letecké moudro