(512) Miluju vzlet

16.08.2014 21:00

"Miluju vzlet letadla. Prý za to může něco z výparů z pohonných látek, co se vám dostane do krve, a podle mě je to pravda. Jakmile se v letadle připásám nebo ucítím, jak se kodrcáme po ranveji, posedne mě takové to sladké vzrušení z dobrodružství." 
— Imogen Edwards-Jonesová (z knihy Letiště Babylon)