(499) Kulička sklonoměru

28.07.2014 21:00

"Pokud kulička sklonoměru neopustila kabinu, let probíhá normálně." 
— anonymní letecké moudro