494. Kde máš domácí úkol?

14.10.2013 21:00
Ráno přijde paní učitelka do třídy a vidí, že se Pepíček tváří hrozně provinile. Jde se ho tedy hned zeptat: "Pepíčku, že tys zase něco provedl s domácím úkolem?" 
"No ano, paní učitelko. Doma jsem se zamyslel a z toho papíru, na který jsem napsal domácí úkol, jsem omylem poskládal letadlo." 
"Pepíčku, to sice nebyl dobrý nápad, ale já ti to prominu. Tak teď to letadlo rozlož a normálně mi ho odevzdej." 
"Paní učitelko, copak ho ale někde vidíte? To letadlo někdo unesl!"