490. Left, right?

06.10.2013 21:00
Two fighter jets are flying in a formation. 
The right pilot starts counting down: "One, zero - turn left!"
Left Pilot: "Did you say 'left'?"
Right Pilot: "Right!"
Left Pilot: "Right!"
 
* * *
 
Nedorozumění, zaviněné stejným anglickým výrazem pro DOPRAVA a SPRÁVNĚ - right.
Letí dva stíhači ve formaci. Pravý začne odpočítávat: "Jedna, nula - točíme vlevo!" 
Levý: "Říkals vlevo?" 
Pravý: "Správně / doprava!" 
Levý! "Doprava!"