(487) Dobrý pilot

10.07.2014 21:00

"Dobrý pilot je ten, který se nikdy neobjeví v novinách." 
— anonymní letecké moudro