(483) Rychlost a výška

04.07.2014 21:00

"Rychlost je život; výška je životní pojištění." 
— anonymní letecké moudro