(481) Je mnohem lepší...

01.07.2014 21:00

"Je mnohem lepší přistát se zpožděním na tomhle světě, než předčasně na onom světě." 
— anonymní letecké moudro