462. Trefils ho?

11.08.2013 21:00

Vyrazí si dva myslivci na čekanou. Sedí, sedí na posedu, čekají, a aby jim nebyla zima, pořádně se zahřívají z placatky. Najednou opodál letí rogalo. Jeden myslivec vyskočí: "Tyvole, podívej se, to je ale orel! To je kus! Dělej, sundej ho!" 

Druhý myslivec zamíří, vystřelí... "Tak co, dostal jsem ho?" 

"Myslím, že ne," odpoví první. "Ale vylekals ho - upustil kořist!"