(457) Jakmile jednou letíš...

26.05.2014 21:00

"Jakmile jednou letíš, je pozdě přemýšlet, jestli to byl dobrý nápad nebo ne."
— anonymní letecké moudro