444. Viděl jste tam Boha?

06.07.2013 21:00

Po prvním letu do vesmíru se na jednom rautu ke Gagarinovi nakloní první tajemník strany Chruščov a potichu se ho ptá: "Poslouchejte, soudruhu Juriji... vy, když jste byl v tom vesmíru... neviděl jste tam... no, víte koho, Boha?" 

Gagarin zvážní: "Pane předsedo... ano, viděl jsem Ho." 

Chruščov zbledne a zapřísahá ho: "Já si to myslel. Ale prosím vás, soudruhu, hlavně to nikomu neříkejte!" 

O pár týdnů později je Gagarin na podobné akci, které se účastní i moskevský metropolita, hlava tamní pravoslavné církve. A po nějaké době se osmělí a položí kosmonautovi tutéž otázku jako předtím Chruščov. Gagarin si dobře pamatuje, co tajemníkovi slíbil, a tak metropolitovi odpoví: "Ne, neviděl."

Metropolita zbledne: "Já si to myslel. Ale hlavně to prosímvás nikomu neříkejte!"