425. Three old pilots

29.05.2013 21:00

Three old pilots walking on the ramp. First one says, "Windy, isn't it?" 

Second one says, "No, its Thursday!" 

Third one says, "So am I. Lets go get a beer!"

* * * 

Zase jeden nepřeložitelný. První pilot říká, že je větrno - windy. 

Druhý mu rozumí Wednesday - středa. Ne, je čtvrtek - Thursday. 

Třetí slyší thirsty - mám žízeň... Já taky, jdeme na pivo!