415. Co to sakra děláte?

09.05.2013 21:00

Před startem přijde do kokpitu krásná cestující a poprosí, jestli by nemohla pozorovat start z jumpseatu. Piloti samozřejmě rádi souhlasí. Letadlo odstartuje, vystoupá a cestující poděkuje a odejde. Jen se za ní zavřou dveře kokpitu, vyskočí druhý pilot, popadne polštář z jumpseatu, na němž kráska seděla, a zhluboka si k němu přivoní. 
Kapitán se na něj osopí: "Co si sakra myslíte, že děláte?" 
"Promiňte, pane," zarazí se druhý pilot. Pak mu polštářek podá: "Vy první!"