(408) Nemají srdce

20.02.2014 21:00
"Elektronika byla poťouchlá. Jako by ty přístroje probděly beze spánku celé noci, jen aby vymyslely způsob, jak vás ve dne vytočit. Pak nemělo smysl se s nimi dohadovat. Přístroje mají mozek a vnitřnosti, ale nemají srdce."
— Ernest K. Gann