(393) Tři minuty volna

21.01.2014 21:00

"Pokud jste měli při letu s ním třeba jen tři minuty volné, mohli jste si být jistí, že jste na něco zapomněli."

— Beatrice Vialle, francouzská pilotka o Concordu 

Pozn.: 21.1.1976 byl do provozu zařazen první stroj u British Airways.