393. Kohnovi na pustém ostrově

25.03.2013 21:00

Kohnovi si vyrazí na výročí svatby do Oceánie a cestují z ostrova na ostrov malým letadlem. Najednou jim pilot oznámí, že jejich letadlo má vážnou poruchu a že musí nouzově přistát. Naštěstí dole pod nimi je ostrov a mají slušnou šanci, že se jim podaří přistát na pláži. Jenže ostrov je neobydlený, není na žádné mapě, letadlu přestaly fungovat všechny komunikační přístroje, na ostrově není mobilní signál, prostě nic - nedovolají se tedy záchrany a hrozí, že tam zůstanou až do smrti. 

Nouzové přistání se podaří. Asi po hodině se Kohn zeptá ženy: "Ester, poslala jsi ten dar synagoze, jak jsme jim slíbili?" 

"Ne, drahoušku, neposlala," odpovídá Ester. 

Kohn se, stále ještě otřesně, ptá dál: "A poslala jsi, Ester, ten šek Židovské charitě?" 

"Ne, miláčku, já jsem zapomněla!" 

"A ještě jedna věc, Ester, vzpomněla sis poslat ten dar pro stavební odbor naší synagogy?" 

"Ne, i na tohle jsem v tom spěchu zapomněla!" 

Kohn se k ní nakloní a dá jí tu největší pusu za dobu celého manželství. 

"Miláčku," zeptá se Ester, "jak jsem si tohle zasloužila?" 

Kohn jí odpoví: "Oni nás najdou!"