(370) Kouzlo létání

06.12.2013 21:00
"V tom je, pilote, kouzlo létání, jeho píseň sirén: let je tvoje příležitost ve vysoko položené a krásné zemi skoncovat s mnoha obavami. Odpovědí na každý strach jsou znalosti."

― Richard Bach /z knihy Dar křídel/