(365) Dokud se hýbe

26.11.2013 21:00

"Řiď letadlo, dokud se na něm nepřestane pohybovat i ta nejposlednější součástka."

― anonymní letecké moudro