(360) Život a charakter

16.11.2013 21:00

"Jako charakter a život člověka nenajdete na stránkách anatomického atlasu, tak charakter a život letadla nenaleznete v příručkách o leteckém inženýrství."

— Richard Bach /z knihy Dar křídel/