(342) Síla turbulence

11.10.2013 21:00

"Síla turbulence je přímo úměrná teplotě vaší kávy." 

— druhý Gunterův zákon letecké dopravy