339. Máte něco k proclení?

07.12.2012 21:00

V letadle vedle sebe sedí mladá žena a farář. Po chvíli žena kněze nesměle osloví:"Otče, mohu vás poprosit o laskavost?"

"Ale jistě, dcero. Co pro vás mohu udělat?"

"No, víte, koupila jsem mamince k narozeninám drahý vysoušeč vlasů, prostě fén. Je ještě v krabici, nevybalený. A beznadějně přesahuje limit osvobozený od cla.Takže mi jej určitě seberou. Ale napadlo mě, že byste se mohl pokusit pronést ho prohlídkou pod vaším oděvem. Vás přece prohlížet nebudou."

Farář souhlasí. "Ale ano, dcero, rád se vám pokusím pomoci. Ale varuji vás: nebudu lhát!"  

"Otče," usměje se žena, "s vaší poctivou tváří se vás určitě nikdo na nic ani nezeptá."

Ujednáno. Po přistání jdou k celní přepážce, farář jde před ženou, s fénem pod sutanou, jak se dohodli. Celník se ptá: "Otče, máte něco k proclení?"

"Od temene své hlavy až po pas nic," odpoví farář. 

"To je ale divná odpověď - a od pasu po podlahu?"

"Nu, úžasný přístroj, určený k tomu, aby dělal radost ženám, zatím však nepoužitý!"

"Kristepane! Běžte, otče. Další!"