(334) Nádoba se skleněným dnem

25.09.2013 21:00

"Dokud vám létání, jako jakási nádoba se skleněným dnem, může dát nadhled, pohled vidoucího oka, které shlíží dolů na klidný svět, který se vlní v neklidných vlnách... do té doby zůstane létání něčím kouzelným." 

— Anne Morrow Lindbergh, americká letkyně a spisovatelka